Ceragem E
Ceragem E
Żyjesz w pośpiechu i w stresie? Masz bóle pleców? Zbyt długo siedzisz w pracy? W samochodzie? Przed telewizorem i komputerem? Czasami brakuje Ci energii na zrobienie czegokolwiek?
więcej...
Sauna infrared
Sauna infrared
Sauna infrared to sauna bez pary i z niską temperaturą powietrza, gdzie zamiast tradycyjnych pieców wykorzystywane są ceramiczne promienniki podczerwieni...
więcej...
Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja diamentowa
Zabieg mikrodermabrazji przynosi skórze tak wiele korzyści, że każdy powinien skusić się na jego wykonanie przynajmniej kilka razy w roku. Dzięki temu skóra będzie niezwykle gładka, a wszelkie procesy jej starzenia zostaną spowolnione...
więcej...
Roll-masaż
Roll-masaż
Nowoczesne urządzenie masujące pobudzające układ krwionośny i limfatyczny oraz przyspieszające przemianę materii...
więcej...
Łóżka rekondycyjne
Łóżka rekondycyjne
Wyobraź sobie radość, piękno sprawnego ciała i szczęście. Już za kilka chwil możesz poczuć jak szybko i łatwo zmienia się Twoje samopoczucie. Korzystając z pomocy nauki...
więcej...
Zabiegi kwasowe na twarz
Zabiegi kwasowe na twarz
Oczyszczanie kwasami to nic innego jak profesjonalny peeling z użyciem różnego rodzaju kwasów. Osłabiają one wiązania między komórkami martwej warstwy naskórka i pozwalają na jego złuszczenie. Dzięki temu skóra pozbawiona jest martwych komórek, a także zanieczyszczeń...
więcej...
Ericson Laboratoire
Ericson Laboratoire
Studio Zdrowia i Urody BIO-RELAX oferuje Państwu zabiegi na twarz i ciało na wysoko profesjonalnej marce kosmetyków Ericson Laboratoire. Ericson Laboratoire to skuteczność w kosmetyce i marka na najwyższym poziomie.
więcej...
Świecowanie uszu
Świecowanie uszu
Jeżeli masz kłopoty z zatokami, nieżytem nosa, nadmiarem woskowiny, czujesz szumy – dzwonienie w uszach, boli Cię głowa, masz migrenę, jesteś zestresowany i rozdrażniony – spróbuj świecowania uszu!
więcej...
Masaż gorącymi kamieniami
Masaż gorącymi kamieniami
Choć lecznicze działanie kamieni wykorzystywano już setki lat temu na Dalekim Wschodzie, to jednak gorące kamienie stały się popularnym na całym świecie zabiegiem dopiero w ostatnich latach...
więcej...

PROMOCJE

Skorzystaj w każdym miesiącu z nowych wyjątkowych promocji dla naszych Klientów!
 Informacje o specjalnych pakietach promocyjnych dostępne są w naszym Studio lub telefonicznie.
Zapraszamy!


dowiedz się więcej...
Krioterapia

ImageKRIOTERAPIA OGÓLNA


Jako jedyni w mie??cie oferujemy nowoczesne zabiegi w kriosaunie. Jest to leczenie przy wykorzystaniu niskich temperatur. Podczas zabiegu pacjent znajduje si???? w komorze kriogenicznej, w której temperatura wynosi od -100o do -160oC. W wyniku reakcji organizmu na zimno zw??????eniu ulegaj???? naczynia krwiono??ne, wzrasta przemiana materii. Temperatura pozwalaj????ca uzyska???? optymalny efekt leczniczy to -140°C. Zabieg poprawia ukrwienie tkanek, co znacz????co wp??ywa na popraw???? stanu zdrowia.

W komorze nast????puje skurcz naczy?? krwiono??nych, a nast????pnie zachodzi proces odwrotny: nasycona tlenem krew 4-krotnie szybciej przep??ywa przez naczynia krwiono??ne, docieraj????c do ka??dej tkanki organizmu, dzi????ki czemu lepiej pracuj???? wszystkie narz????dy.

Wydajniej pracuj???? nerki i rozlu??niaj???? si???? mi??????nie.

Krioterapia jest stosowana z powodzeniem od wielu lat w ró??nego rodzaju schorzeniach reumatoidalnych, reumatyzmie, ostrych i przewlek??ych chorobach stawów, chorobach neurologicznych, zespo??ach bólowych kr????gos??upa, leczeniu nast????pstw wypadków i odbudowywaniu odporno??ci immunologicznej u osób ??atwo zapadaj????cych na infekcje. Przy??piesza regeneracje zm????czonych mi??????ni, zwi????ksza te?? ich si??????. Spowolnienie impulsów nerwowych oraz wzmo??one wydzielanie kortyzolu i adrenaliny wspomaga prac???? mózgu i poprawia zdolno?????? koncentracji.

Zabiegowi mog???? podda???? si???? równie?? osoby zdrowe. Terapia s??u??y nie tylko leczeniu, ale równie?? profilaktyce.

W kabinie przebywa si???? maksymalnie przez trzy minuty; w tak krótkim czasie nie mo??e doj?????? do przemarzni????cia organów wewn????trznych. Pobyt w komorze jest bezbolesny. Pacjent korzystaj????cy z zabiegu powinien mie???? na sobie: kobiety-strój k????pielowy lub bielizn???? bawe??nian????, m??????czy??ni 2 pary spodenek, na d??oniach bawe??niane r????kawiczki, na nogach we??niane skarpety i buty na grubej podeszwie (drewniaki). G??owa znajduje si???? poza zasi????giem niskiej temperatury i przez ca??y czas mamy kontakt z osob???? przeprowadzaj????c???? zabieg.

Aby kuracja odnios??a po??????dany efekt, a jej rezultaty by??y odczuwalne przez kilka miesi????cy, zabiegi nale??y powtórzy???? co najmniej dziesi???????? razy. Po takiej serii pacjent jest na??adowany pozytywn???? energi????, ma ochot???? do ??ycia i pracy. Taki stan utrzymuje si???? przez co najmniej trzy miesi????ce. Pe??ne efekty pozytywnego dzia??ania kriosauny, zauwa??ymy po dziesi????ciu dniach od ostatniego zabiegu.

Przed zabiegiem powinni??my zapozna???? si???? z przeciwwskazaniami, a w razie w????tpliwo??ci warto równie?? zasi????gn???????? opinii lekarza.


KRIOTERAPIA MIEJSCOWA


Krioterapia miejscowa
, czyli leczenie zimnem, polega na obni??eniu temperatury tkanek. Celem krioterapii jest obni??enie temperatury skóry i tkanek g??????biej po??o??onych, a tym samym spowodowanie przekrwienia g??????bokiego okolicy poddanej zabiegowi. Krioterapia dzia??a g??ównie przeciwbólowo i przekrwiennie. Pod wp??ywem dzia??ania niskich temperatur naczynia krwiono??ne powierzchowne zmniejszaj???? swoj???? ??rednic????, jednocze??nie swoj???? ??rednic???? zwi????kszaj???? naczynia krwiono??ne g??????bokie. Dzi????ki temu mechanizmowi uzyskujemy przekrwienie struktur g??????boko u??o??onych. Taki stan utrzymuje si???? w danej okolicy oko??o 4 godziny. W wyniku dzia??ania skrajnie niskich temperatur w organizmie nast????puj????c liczne reakcje:

 • poprawia si???? drena?? limfatyczny i ??ylny
 • spada napi????cie mi??????niowe
 • wzrasta st??????enie ACTH, adrenaliny i noradrenaliny
 • wzrasta st??????enie testosteronu u m??????czyzn
 • zwalnia przewodnictwo nerw


Wskazania:

 • stany po urazach i przeci??????eniach
 • ostre zapalenia tkanek
 • obrz????ki po urazach
 • reumatoidalne zapalenia stawów
 • stany bólowe
 • nerwobóle nerwów obwodowych
 • zespo??y bólowe rwy kulszowej i ramiennej
 • przeci??????eniowe odczyny zapalne stawów
 • ??uszczycowe zapalenie stawów


Przeciwwskazania:

 • nadwra??liwo?????? na zimno
 • choroby, w których zimno jest czynnikiem wywo??awczym np. hemoglobinuria
 • zespó?? Raynauda
 • zespó?? Sudecka
 • zmiany skóry popromienne
 • zapalenie miedniczek nerkowych
 • os??abienia
 • odmroziny
 GALERIA

  
 
 PARTNERZY

ERICSON LABORATOIRE ISABELLE LANCRAY ORGANIQUE SPA STUDEX DEPILEVE PURE COLORS KRYOLAN O.P.I Clarena Yasumi ORLY Mollon Natural Aromas APIS
KONTAKT

Studio Zdrowia i Urody BIO-RELAX
Chrzanów, ul. Rynek 1

tel. kom. 795 247 495

tel. 32 753 89 76

zapraszamy w godzinach:
poniedziałek-piątek 9.00-18.00  (istnieje możliwość wykonania zabiegu w późniejszych godzinach do 19.00 wg wcześniejszej rezerwacji)
sobota 9.00-13.00

Copyright (c) by Studio zdrowia, masażu i urody Bio-Relax 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie zareklamuj.pl
mapa strony